top of page

טיפול משפחתי

  • תקשורת ויחסים בתוך המשפחה (במשפחות צעירות ובוגרות). 

  • גישור בענייני משפחה: בין בני זוג ,בין הורים לילדים בוגרים ובין אחים על רקע הרגשת קיפוח וסכסוכי אחים.

bottom of page