top of page

ייעוץ טרום נישואים

המוטו של דור המילניום על מוסד הנשואים הוא שאין להינעץ בקשר בכל מחיר והמילה גירושים אינה מרתיעה אותם.
בתחום הזוגי, כמו בהרבה תחומים אחרים, הדור הזה שואף להצלחה אבסולוטית.
ברגע שהקשר הזוגי מתמסד חלים שינויים רבים במערכת הציפיות של כל אחד מבני הזוג; הרגלים שונים שקשה לוותר עליהם, מחלוקות לגבי היחסים עם משפחות המוצא, קשיים בחלוקת התפקידים, פערים ביחסים האינטימיים, קשרים חברתיים קודמים והרשימה עוד ארוכה.
אט אט האיזון שהיה לפני הנישואים מופר, הקשר מתפתח, בני הזוג צומחים, משתנים והפרת האיזון מבהילה אותם.
המחשבה 'אולי לא נועדו האחד לשנייה' מטרידה אותם ומחשבות על פרוק הקשר עולות.
ייעוץ בנושאים דנן נותן מענה להתלבטויות, מספק כלים להצלחת בניית הקשר, לטיפוח האהבה  והגשמת החלום של הקמת משפחה.  

bottom of page