top of page

נישואים שניים

מבנה משפחה בנישואים שניים הינו שונה ממשפחה בנישואים ראשונים. 
משפחה בנישואים שניים עומדת מול שינויים דרמטיים ואתגרים רבים: התמודדות עם שינויים במקום המגורים, במצב הכלכלי, במבנה המשפחה, התמודדות עם אובדנים, נאמנויות כפולות, מאבקי כוח, חלומות שהתנפצו, חשש מכשלון נוסף ועוד. 
כיצד להתמודד עם אתגרים אלו? 

  • קבלת כלים ודרכי התמודדות נכונות וריאליות שיקטינו את התסכולים, האכזבות והכישלונות ויפזרו את הערפל אתו אתם נפגשים.

  • בניית אמון במערכות היחסים הנרקמות, סובלנות לתהליכים המתרחשים ולשלבים ההתפתחותיים הנחוצים לבניית המשפחה החדשה.

  • חיזוק המסגרת הזוגית וביסוס הקשר.

  • תכנון השקעה והכנה.

אמפתיה לרגשות הקשים הנחווים ע"י כל אחד מבני המשפחה: בלבול כעס, בדידות, דחיה, ייאוש, עצב.
הפרכת המיתוסים הרווחים לגבי המשפחה החדשה ובניית תפיסות מתאימות ונכונות.
בגישה מפוכחת אסייע לכם בהתמודדות עם האתגר והקשיים הצפויים להצלחת הנישואים החדשים.

bottom of page