top of page

שנינו ביחד וכל אחד לחוד

תפיסת העתיד והחלום של כולנו, מילדות ועד בגרות, בתמיכת הספרות והקולנוע היא זוגיות מופלאה של אהבה, אינטימיות, שותפות, תקשורת טובה, חברות, כבוד הדדי, תמיכה, ילדים ומשפחה.
אחת המיומנויות הקשות ליישום בזוגיות היא יצירת נפרדות בתוך מערכת היחסים כך ששני בני הזוג ירגישו שותפות עם מרחב עצמי ולא שותפות חונקת.
כדי ליצור זוגיות בריאה וממושכת חייבים להכיר, לתמוך ולזהות את ההבדלים, תחומי העניין, הצרכים, הטעמים, התשוקות, הדחפים, סדרי העדיפות וההיסטוריה של בת \בן-הזוג.
הבדלים אלו מעשירים את הזוגיות ולכן יש צורך לטפח את המרחב האישי ולאפשר אותם, אי הכרה בהבדלים אלו הופך את מערכת היחסים לחונקת ושבירה.
בתחילת מערכת היחסים, הזוגיות הייתה מלאה תוך מחשבות שאין כלום מלבדה, לפתע עולים רצונות של עשיית דברים גם בנפרד, זהו שלב בריא בזוגיות, שלב המשדר 'מערכת יחסים בטוחה' ואפשר לסמוך על חוסנה.
כשיש פער בין בני הזוג וכל אחד נותן פירוש אחר לאינדיבידואליות ועצמיות מתעוררות בעיות של חוסר אמון ורגשות של דחיה, כאב וכעס שמובילות לריחוק וניכור.
עזרה מקצועית תסייע להבין את מקור הפחד מנפרדות, תעודד את הבעת הרגשות ותיתן כלים להבחין בין נפרדות שאינה בריאה לנפרדות בריאה שתחזק ותשפר את הזוגיות.

bottom of page