top of page

דיכאון

​3 עובדות על דיכאון:

  • ההפרעה הרגשית הנפוצה ביותר.

  • הפרעה רגשית שעל פי רוב נרפים ממנה.

  • טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT הוא טיפול מאד יעיל לריפוי הסימפטומים.

איך נדע שזהו דיכאון?
הסימפטומים ההתנהגותיים - הסתגרות, רמת פעילות נמוכה, בכי, פאסיביות, הימנעות. 
הסימפטומים הרגשיים - דכדוך, חוסר תקווה ,עצבות, אשמה, אכזבה, בושה, אנהדוניה (אובדן יכולת הנאה).
הסימפטומים הקוגניטיביים - קושי בקבלת החלטות, בלבול, איטיות בחשיבה, הפרעת זיכרון, ריכוז, מחשבות אובדניות. 
הסימפטומים הגופניים - ירידה באנרגיה הפרעות שינה, שינויים בתיאבון ובמשקל, תלונות גופניות, חוסר שקט.

אחת ההנחות היא שאנשים נכנסים לדיכאון מאחר וחייהם מספקים מעט מדי חיזוקים ויותר מדי בעיות מה שמוביל להצטמצמות בחיים והגברת הדיכאון.
טיפול cbt בדיכאון כולל טכניקות התנהגותיות שמטרתן הגברת החשיפה לחיזוקים חיוביים (הצבת מטרות ברות השגה, פתרון בעיות ושימור המוטיבציה) וטכניקות קוגניטיביות שמטרתן זיהוי איתגור והפרכה של טעויות חשיבה והמרתן למחשבות פונקציונליות ופרודוקטיביות שיובילו לדפוסים בריאים ויגבירו את הביטחון העצמי.

 

מחשבות מוטעות שכיחות בדיכאון ומשמרות את התפיסה השלילית של עצמינו של הסביבה ושל העתיד, לכן חקירת הקשר בין הפרשנות שניתנת לאירוע לבין הרגשות שמתעוררות וההתנהגות שבאה לידי ביטויי היא תהליך משמעותי בטיפול בדיכאון ובטיפול קוגניטיבי התנהגותי בכלל.

bottom of page